Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, keď sa stretneme na nedeľných bohoslužbách, štvrtkových biblických hodinách, nedeľnej besiedke pre deti, doraste, mládeži, v zborovej diakonii, spevokole, na cvičení žien, mužov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
www.ecavkk.sk
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
23. apríla 2016 v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Štrba sa uskutoční KonfiDeň Tatranského seniorátu so začiatkom o 10:00 h. Téma stretnutia: Prenesení. Odchod z Kežmarku o 9:00 h. spred budovy lýcea

24. apríla 2016 sa uskutoční v auditóriu lýcea o 15:00 h. seniorátne kolo celoslovenskej speváckej súťaže Duchovná pieseň.

8. mája 2016 sa uskutočnia o 9:00 h služby Božie v Novom kostole v Kežmarku aj s vystúpením detí z nedeľnej besiedky pri príležitosti Dňa matiek.

15. mája 2016 sa uskutoční v našom cirkevnom zbore slávnosť konfirmácie. Konfirmovaní budú: Chiara Svitanová, Vladislava Libiaková, Zuzana Neupauerová a Erika Jančušková.

11. mája 2016 sa uskutoční v našom cirkevnom zbore o 18:00 h. európsky projekt: Noc literatúry. Na štyroch miestach v Kežmarku sa budú čítať úryvky svetoznámych spisovateľov. Jedným z týchto miest je aj naše lýceum. Medzi nás zavíta Ján Greššo, ktorý prečíta úryvok z knihy francúzskeho spisovateľa Antoina Lauraina: Mitterrandov klobúk. Účastníci Noci literatúry by mali postupne prejsť všetky štyri miesta, na ktorých sa budú čítať ukážky ďalších diel (Kežmarský hrad, Hotel Hviezdoslav, Galéria U Anjela)

4. júna 2016 sa uskutoční v našom cirkevnom zbore Deň detí s názvom: Hľadanie pokladu. Stretneme sa o 9:30 h. v kostolnej záhrade v Ľubici. Spoločne budeme hľadať poklad smerom do Zaľubice, kde nás čaká množstvo prekvapení, pri ktorých nesmie chýbať opekačka.

9. júna 2016 sa uskutoční v auditóriu lýcea vyhodnotenie 51. ročníka literárnej súťaže Literárny Kežmarok, ktorý je tohto roku venovaný Kežmarku a Tatrám. Súčasťou vyhodnotenia bude aj prehliadka lyceálnej knižnice s výstavou: Tatry v lyceálnej kničnici.
Deň deti prihláška :