drv3.png

Aktualizované: 31. 07. 2019

POZOR, nebezpečenstvo ohňa !

To hrozilo drevenému kostolu pre zastaralú elektroinštaláciu. Ak by k tomu došlo, boli by sme slávni, pretože médiá by písali o pamiatke UNESCO z Kežmarku, ktorá zhorela. Aby k tomu nedošlo, bolo nutné vymeniť kompletnú elektroinštaláciu.

Šlo o investíciu 96.000€. Z Ministerstva kultúry sme získali 45.000€, od vlády 15.000€. Z Prešovského samosprávneho kraja sa uchádzame o projekt vo výške 5.000€, ktorý nie je ešte schválený + 18.000€ predstavuje naše spolufinancovanie.

 

O pomoc sme požiadali i mesto Kežmarok, zatiaľ bez odpovede.

 

Firme Belatrix nám zostalo vyplatiť ešte 13.000€. Od marca v našom zbore prebieha zbierka, ktorej aktuálny stav spolu s výťažkom z plesu kežmarských evanjelikov (712 €) môžete sledovať vyššie.

 

Elektroinštalácia v kostole je zrealizovaná, svetlá namontované a my sme dlžníci. Postavme sa k tomuto problému s hrdosťou a cťou luterána.

Prispieť môžete na farskom úrade, alebo prevodom na účet cirkevného zboru. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí doposiaľ prispeli na tento účel. Nech Pán Boh i tieto finančné dary obráti na mnohé požehnanie v ich živote.

Kežmarok, 10. apríla 2019

 

Chcem prispieť!

 

Údaje pre platobný príkaz:

Číslo účtu IBAN: SK10 1100 0000 0029 2082 7464

Variabilný symbol: 1717

platba.png