top of page

Druhé číslo Evanjelických Novín

Updated: Dec 23, 2019Milé sestry, milí bratia, s vďakou voči Pánu Bohu vám oznamujeme, že vyšlo druhé číslo Evanjelických Novín. V uplynulých dňoch boli Evanjelické Noviny distribuované na naše cirkevné zbory. Ďakujeme vám zo srdca za všetky modlitby, povzbudivé ohlasy, za články, fotografie zo života cirkevných zborov, spoločenstiev, škôl, diakonie.


Rovnako ďakujeme za finančné príspevky na vydávanie novín. Články a fotografie môžete naďalej posielať na adresu: noviny@ecav.sk, ako aj upresnenie požiadavky na počty kusov pre vaše cirkevné zbory, alebo pre jednotlivcov. K dispozícii je aj pdf-verzia Evanjelických Novín.

Eva Bachletová, šéfredaktorka Evanjelických Novín | 27.5.2019PS: Nové číslo obsahuje aj článok z pera našej cirkevníčky a presbyterky Gabriely Križanovej k téme Detský ples. Prajeme požehnané čítanie.

26 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page