top of page

Prvé číslo občasníka – Evanjelické NovinyMilé sestry, milí bratia v oltárnej službe, milí evanjelici, s radosťou vám oznamujeme, že v týchto dňoch bude na adresy našich cirkevných zborov doručená mimoriadna predveľkonočná zásielka, a to v podobe prvého čísla občasníka– Evanjelické Noviny.

Zároveň sa na vás obraciame s prosbou, aby ste Evanjelické Noviny dali do kostolov k dispozícii, aby si ich naši bratia a sestry mohli počas sviatkov Veľkej noci vziať.

Evanjelické Noviny sú oficiálnym spravodajcom ECAV na Slovensku, sú zdarma, ich vydavateľom je Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku. Tešíme sa na vaše ohlasy, články a fotografie zo života vašich zborov a spoločenstiev a spolupracujúcich organizácii. Tiež privítame články zo života diakonie, o kultúre a histórii našej cirkvi.

Svoje texty a fotografie posielajte na adresu: noviny@ecav.sk. Radi ich zaradíme do májového vydania Evanjelických Novín.


Želáme vám, aby ste v novom periodiku našli témy a príspevky, ktoré vás zaujmú.

So želaním Božieho požehnania Predsedníctvo ECAV na Slovensku


49 views

Comments


bottom of page