top of page

Pozvánka: Inštalácia Ivana Eľka, Jána Hroboňa a uvedenie Jána Brozmana

Updated: Feb 2, 2019

Srdečne vás pozývame na slávnostné Služby Božie pri príležitosti inštalácie novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov:


Ivana Eľka - generálneho biskupa a Jána Hroboňa - biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana - generálneho dozorcu ECAV na Slovensku,


ktoré sa uskutočnia v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene, dňa 2. marca 2019 o 11:00 hod.


Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, 22:

„Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“

164 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page