Pozvánka: Inštalácia Ivana Eľka, Jána Hroboňa a uvedenie Jána Brozmana

Updated: Feb 2, 2019

Srdečne vás pozývame na slávnostné Služby Božie pri príležitosti inštalácie novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov:


Ivana Eľka - generálneho biskupa a Jána Hroboňa - biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana - generálneho dozorcu ECAV na Slovensku,


ktoré sa uskutočnia v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene, dňa 2. marca 2019 o 11:00 hod.


Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, 22:

„Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“

160 views

Recent Posts

See All
  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár