top of page

Dejiny Kežmarku: 3. lekcia - Stredoveký Kežmarok, 2. časť

Autor: Nora BaráthováAko bol Kežmarok „riadený“ v stredoveku? Jeho jediným pánom, sudcom a vyberačom daní bol – zatiaľ – kráľ. Mesto kráľovi platilo daň (tzv. cenzus), ktorá sa vyberala trikrát do roka: na sv. Jána Krstiteľa, na sv. Martina a v polovici pôstu. Samozrejme obyvatelia platili aj do pokladnice mesta rôzne dane, napr. v r. 1434 – 1444 daň za dom, pôdu, majer, remeselnícku dielňu, poplatky za výčap svetlého piva, vína, osobitnú daň platili aj remeselníci, kúpeľníci, a to aj za prenájom obchodných stánkov, za váženie na mestskej váhe atď. Na čele mesta stál po stáročia richtár – nazývaný aj iudex, Richter. Najstaršie zachované meno richtára - Theodoricus - je z r. 1301. Richtárovi pomáhali prísažní – senátori (iurati, senatori) - existovala dvanásťčlenná vnútorná mestská rada a neskôr aj vonkajšia rada, kde bolo až 50 senátorov. R. 1434 bolo už mesto rozdelené do 12 obvodov – každú mal na starosti jeden senátor. Radnica mala viac zamestnancov: notár, ktorý vedel písať, sa spomína už r. 1399. V r. 1434 – 1444 sa spomína bedellus, ktorý chodil s listinami a pozýval radných na zasadnutia; hlásnik na veži a strážcovia mestských múrov; hodinár, ktorý zodpovedal za chod mestských hodín pravdepodobne na veži kostola sv. Kríža; majster zbrojár, ktorý mal na starosti mestskú zbrojnicu; mestskí vojaci, mestskí pastieri, kúpeľník, vodovodný majster (žriedlom pitnej vody pre mesto bol prameň sv. Petra-Pavla a na vodovodné potrubie z dreva sa dá občas aj teraz naraziť) a odstreľovač vtákov, pretože vrán, havranov a kaviek bolo priveľa. Radnica stála na Starom trhu – dodnes sa poukazuje na dva domy, kde mohla byť. Stála tam až do príchodu husitov – čo je však už ďalšia kapitola...


Na obrázkoch domy, v ktorých mohla byť prvá radnica...


96 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page