Nový rozpis služieb Božích v CZ Kežmarok, aktualizovaný 04.09.2021

Updated: Oct 25