top of page

Nový rozpis služieb Božích v CZ Kežmarok, aktualizovaný 2.10.2020

Updated: Nov 21, 2020

Milí bratia a sestry! Opäť sa nachádzame v krízovom režime vďaka epidémii COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že hromadné podujatia, teda aj naše Služby Božie, sa budú môcť konať s maximálnym možným počtom 50 osôb (v interiéri alebo v exteriéri), a s dodržiavaním pravidla R — O — R (rúško — odstup — ruky — ich dezinfekcia a nepodávanie). Chcem vás poprosiť, aby sme v tomto smere boli disciplinovaní. Nielen v našom cirkevnom zbore, ale v mnohých iných z toho vzišla otázka: Ako zabezpečiť, aby všetci ľudia mohli prísť na bohoslužby? Vzhľadom na to, že bohoslužby máme nielen na jednom mieste, ale na mnohých iných, chcel by som vás poprosiť, aby tí, ktorí ste mobilní a máte k dispozícii auto, zúčastňovali sa počas dvoch nedelí (11. 10. 2020 a 01. 11. 2020) bohoslužieb mimo mesto Kežmarok (Ľubica, Stráne pod Tatrami). Zároveň počas tohto obmedzenia budeme mať v Kežmarku dvakrát služby Božie a to o 8:00 h. pre staršiu generáciu, ako nám to odporúča úrad verejného zdravotníctva a potom o 9:00 h. pre strednú a mladšiu generáciu. To je spôsob ako dokážeme zabezpečiť na bohoslužbách účasť do 50 ľudí za predpokladu, že budeme túto skutočnosť všetci rešpektovať. Ďakujem vám za pochopenie a verím, že sa čoskoro všetko vráti do normálnych koľají. Ostávam s bratským pozdravom: Pokoj Vám! Roman Porubän, zborový farár v CZ ECAV na Slovensku Kežmarok.

71 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page