top of page

Nový rozpis služieb Božích v CZ Kežmarok, aktualizovaný 22.12.2020

Updated: Apr 10, 2021


Rozpis vysielania televíznych bohoslužieb počas vianočných sviatkov


Štedrý večer

24. 12. 2020 o 17:00 h. KTV, alebo na www.ecavkk.sk


1. sviatok vianočný

25. 12. 2020 o 10:00 h. RTVS - dvojka


2. sviatok vianočný

26. 12. 2020 o 09:00 h. KTV, alebo na www.ecavkk.sk


Silvester - záver občianskeho roka

31. 12. 2020 o 17:00 h. KTV, alebo na www.ecavkk.sk


Nový rok

01. 01. 2021 o 09:00 h. KTV, alebo na www.ecavkk.sk


Nedeľa po Novom roku

03. 01. 2021 o 09:00 h. KTV, alebo na www.ecavkk.sk


Zjavenie Krista Pána mudrcom

06. 01. 2021 o 09:00 h. KTV, alebo na www.ecavkk.sk


1. nedeľa po Zjavení

10. 01. 2021 o 09:00 h. KTV, alebo na www.ecavkk.sk

107 views

Commentaires


bottom of page