Nový rozpis služieb Božích v CZ Kežmarok, aktualizovaný 24.7.20220 views