Nový rozpis služieb Božích v CZ Kežmarok, aktualizovaný 3.9.2022

Updated: Oct 29163 views