Nový rozpis služieb Božích v CZ Kežmarok, aktualizovaný 29.10.2022115 views