top of page

Oznam: OR PZ v Poprade - Preventívne opatrenia na ochranu seniorov

Updated: Oct 25, 2021

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade aj v čase pandémie COVID-19 a prebiehajúceho elektronického sčítania obyvateľstva upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na páchanie podvodov pri možnom asistenčnom sčítaní obyvateľstva (od 01. apríla do 31. októbra 2021) „falošnými mobilnými asistentmi“.


V tejto súvislosti Policajný zbor:


a) upozorňuje seniorov,

aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne

kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,

b) odporúča seniorom,

aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich

príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,


aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré

nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú

pomoc pri sčítaní,


c) vyzýva seniorov,

ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo pomocou svojich blízkych, aby sa pri

asistenčnom sčítaní:


osobne dostavili na zriadené kontaktné miesto obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby, napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti, aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní,


d) žiada seniorov,

aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami,

kontaktovali políciu na čísle 158.

69 views

Comments


bottom of page