top of page

POKYNY K VYUČOVANIU NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY A PRÍPRAVY KU KONFIRMÁCII

Updated: Nov 21, 2020

v týždňoch od 19. do 31. októbra


Náboženstvo v Kežmarku a v Ľubici


5. a 6. ročník:


Učebnica: Život a viera / -> Človek a pád – prvý hriech! (strana 18-19)

- v pracovnom zošite vypracovať stranu 7 -> Kain a Ábel – vražda! (strana 20-21)

- v pracovnom zošite vypracovať stranu 8


7. – 9. ročník:


Učebnica: Žiť a veriť vo svete -> SECAV v období normalizácie (strana 21-22)

- v pracovnom zošite vypracovať stranu 7

-> Boh sa zjavuje človeku (strana 23-25)

- v pracovnom zošite vypracovať stranu 8


Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Hotelová akadémia


1. – 2. ročník:

Učebnica: V bludisku sveta / -> Prvé Božie prikázanie: Nebudeš mať iných bohov

okrem mňa (strana 24-30)

-> Druhé Božie prikázanie: Nebudeš brať meno Božie nadarmo (strana 31-32)


90 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page