top of page

POKYNY K VYUČOVANIU NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY A PRÍPRAVY KU KONFIRMÁCII

Updated: Apr 10, 2021

v týždňoch od 02. do 22. novembra


Konfirmačná príprava


Preštudovať otázky číslo 62 – 85.

Potrebné je vedieť spamäti nasledovné otázky: 67, 70, 73.

Pozrite si nasledovné videá:


Náboženstvo v Kežmarku a v Ľubici


5. a 6. ročník:


Učebnica: Život a viera

-> Noach - potopa (strana 22-23)

- v pracovnom zošite vypracovať stranu 9

na spestrenie:

 -> Izák a Rebeka(strana 24-25)

- v pracovnom zošite vypracovať stranu 10

-> Ézav a Jákob (strana 26-27)

- v pracovnom zošite vypracovať stranu 11


7. – 9. ročník:


Učebnica: Žiť a veriť vo svete

-> Slovo Božie v človeku (strana 26-28)

- v pracovnom zošite vypracovať stranu 9

-> Deň sviatočného odpočinku (strana 29-31)

- vypracovať v pracovnom zošite stranu 10

-> Potreba spoločenstva (strana 32-35)

- vypracovať v pracovnom zošite stranu 11


Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Hotelová akadémia


1. – 2. ročník:

Učebnica: V bludisku sveta

-> Tretie Božie prikázanie: Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť (strana 33-37)

-> Služby Božie (strana 38-39)

-> Poriadok služieb Božích (strana 40-42)

-> Štvrté Božie prikázanie: Cti si otca a matku, aby si dlho žil na zemi (strana 43-44)


85 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page