Pozdrav deťom + Online detské besiedky

Ahojte milé deti a milí rodičia.  


Všetkých vás srdečne pozdravujem.


Už tri týždne sme sa nevideli na našej detskej nedeľnej besiedke. Často na vás myslím a na to, čo asi  teraz doma robíte. Ako vás poznám, určite sa nenudíte. A keby len predsa, pozývam vás na nedeľné videobesiedky, ktoré nájdete na stránke www.ecav.sk.

Prajem nám všetkým Božiu ochranu v tomto zvláštnom čase.

Evka Ciriaková
76 views
  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár