top of page

Pozdrav deťom + Online detské besiedky

Ahojte milé deti a milí rodičia.  


Všetkých vás srdečne pozdravujem.


Už tri týždne sme sa nevideli na našej detskej nedeľnej besiedke. Často na vás myslím a na to, čo asi  teraz doma robíte. Ako vás poznám, určite sa nenudíte. A keby len predsa, pozývam vás na nedeľné videobesiedky, ktoré nájdete na stránke www.ecav.sk.

Prajem nám všetkým Božiu ochranu v tomto zvláštnom čase.

Evka Ciriaková
89 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page