Pozor! Zmena v rozpise Služieb Božích

Updated: Mar 24

Nedeľné Služby Božie 14. a 21. novembra sa budú konať o 10:00 len v Novom kostole v Kežmarku, ostatné bohoslužby sa tieto dva dni rušia.

98 views

Recent Posts

See All