top of page

Pozvánka: DD Západného dištriktu ECAV 20192. júna 2019 sa uskutoční v Banskej Bystrici v Športovej hale Dukla (Štiavničky) Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku s témou: NOVÝ ŽIVOT "Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové." 2 Kor. 5,17


  • Program začne službami Božími o 10:00 hod.

  • Po obednej prestávke bude pokračovať o 14:00 hod. svedectvom o skúsenosti medzi životom a smrťou príde porozprávať Petr Jašek. Veľkú zásluhu na jeho vyslobodení zo Sudánskeho väzenia má špeciálny vyslanec EK pre náboženskú slobodu Ján Figeľ, ktorý sa pripojí k tomuto svedectvu. Svedectvo podobného charakteru bude mať aj kap. Viktor Sabo s názvom – Nový život za život.

V rámci popoludňajšieho programu bude aj prednáška o M. R. Štefánikovi a vystúpia spojené spevokoly, hudobná skupina a zvonkohra z Košarísk. Pre deti je pripravený zvlášť program.


Mapa k miestu konania:


18 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page