top of page

Pozvánka: Misijné dni VD ECAV 2019

Updated: Sep 16, 2019


Srdečne pozývame všetkých stálych i nových priaznivcov na podujatie Misijné dni VD ECAV 2019, ktoré sa uskutočnia v Hoteli Sorea - Ľubovnianské kúpele od 29. augusta do 1. septembra 2019.


Hlavný program podujatia má duchovný charakter. Okrem hovoreného slova je súčasťou programu hudba, vzdelávacie semináre, otvorené nočné diskusie, športové podujatia, kreatívne workshopy a projekcie filmov. Podujatie má svoju detskú aj mládežnícku sekciu, takže sa ho môže zúčastniť celá rodina.


Medzi rečníkmi vystúpia: Slavomír Sabol - biskup VD ECAV, Ivan Eľko - generálny biskup, Ján Hroboň - biskup ZD ECAV, Michal Klus - zborový pastor farného zboru Třinec Sliezkej cirkvi evanjelickej a.v. Katarína Hudáková - zborová farárka CZ Liptovský Ondrej, Marta Ferjová - zborová farárka CZ Sabinov, Eva Oslíková - predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien a ďalší.


Okrem seminárov je pre vás pripravená aj diskusia s Mariánom Damankošom, Ondrejom Krajňakom, Františkom Mikloškom, Ondrejom Kolarovským a Danielom Hevierom. Témy diskusie budú: 30 rokov milosti a slobody – zápas o budovanie cirkvi a demokracie v spoločnosti, Rast extrémizmu a nacionalizmu – úloha a reakcia cirkvi na aktuálny fenomén doby.


Pre deti a mládež je pripravený špeciálny program, moderovaný slovenským básnikom, prozaikom, dramatikom a scenáristom Danielom Hevierom.


Viac informácií o programe, ubytovaní, poplatkoch a registračný formulár nájdete na stránke Východného dištriktu ECAV na Slovensku: https://vdecav.sk/dni/ .


Prihlasovanie beží do 10. augusta 2019, avšak vzhľadom na obmedzený počet účastníkov a veľký záujem odporúčame prihlásiť sa čím skôr. V prípade naplnenia kapacity, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt podujatia.
66 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page