top of page

Rómska misia – tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážalPočas konferencie, ktorá sa konala v Rožňave v dňoch 26. a 27. apríla 2019, prijali predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV), Misijný výbor ECAV, predstavitelia občianskeho združenia ROMA a pracovníci s Rómami – duchovní i neordinovaní, predstavitelia Evanjelickej diakonie, predstavitelia Evanjelickej bohosloveckej fakulty a ostatní účastníci konferencie o misii medzi Rómami, toto vyhlásenie a tento záväzok:


Sme vďační, že Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku mala od dávnych čias pracovníkov, ktorí z lásky k Pánovi i k ľuďom mali srdce niesť evanjelium Rómom. V ich službe chceme pokračovať.

Uvedomujeme si, že Pán Boh koná svoju misijnú prácu predovšetkým prostredníctvom cirkevných zborov. Keďže cirkev žije z misie, za ich prácu a službu sa budeme modliť, povzbudzovať ich a napomáhať im v ich diele misie.

Budeme hľadať cesty, akým spôsobom uskutočňovať misiu obzvlášť medzi Rómami.

Budeme napomáhať motivovať, vzdelávať a organizovať poradenstvo pre misijných pracovníkov medzi Rómami.

Rómsku misiu ako aj ostatnú misiu konanú u nás i v zahraničí Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku chceme systematicky propagovať a o nej informovať cirkev i verejnosť.

Dôležitú zložku misie tvoria financie. Chceme hľadať ich zdroje a učiť cirkev darcovstvu aby Božie dielo medzi nami a skrze nás mohlo rásť.


Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 9.5.2019

52 views

Comentários


bottom of page