top of page

Služby Božie na 1. slávnosť Vianočnú

Updated: Mar 24, 2022

25. december 2021, Stará Turá


:2 Prenos Služieb Božích 10.00 – 11.30 z evanjelického kostola v Starej Turej

Kazateľ: Ľuboš Činčurák

Kantor: Martin Augustín

Piesne: 52, 33, A12, 42, 35, A15, 595

Liturguje: Anna Činčuraková Tipulová


Záznam vysielania priameho prenosu nájdete na tomto linku .


28 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page