top of page

Stanovisko predsedníctva CZ k vykonávaniu bohoslužieb

Updated: Mar 24, 2022

stiahnuť dokument


Milí bratia a sestry!


Nachádzame sa pred 3. nedeľou adventnou v radostnom očakávaní toho, ktorý sa má narodiť v Betleheme. Tak radi by sme chceli prežiť prichádzajúce vianočné sviatky v spoločenstve cirkvi, ktorá sa k oslave narodenia Ježiša Krista stretáva v chráme Božom. Žiaľ, žijeme v dobe, ktorá nás prostredníctvom pandemickej situácie spôsobenej koronavírusom COVOD-19 do značnej miery obmedzuje aj v spoločnom stretávaní sa na bohoslužbách. Ak sa nezmenia opatrenia Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, tak i tohtoročné Vianoce budeme musieť prežiť pred televíznymi obrazovkami, alebo obrazovkami svojich počítačov, prostredníctvom ktorých nám budú prinášané bohoslužby.


Určite ste v médiách zachytili správu, že bohoslužby sú povolené, no maximálne na bohoslužbách môže byť 30 ľudí vrátane farára, kantora a kostolníka, ktorí musia spĺňať pandemické opatrenia (očkovaný, prekonaný) a pri vstupe do kostola musí byť urobený presný menoslov návštevníkov s ich adresou a telefónnym číslom. To znamená, že reálne na bohoslužbách sa môže zúčastniť 27 ľudí. Ponúknutá bola i možnosť 25m2 na jednu osobu. Pre náš kostol by to znamenalo približne 50 ľudí. No po včerajšom usmernení z Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, hoci na m2 by mohlo prísť na bohoslužby viac ľudí, hranica 30 ľudí sa nesmie prekročiť.


Na základe rozhodnutia Vlády SR a Vyhlášky 289 Úradu verejného zdravotníctva SR sa predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok rozhodlo, že služby Božie v matkocirkvi Kežmarok a filiálkach Ľubica, Veľká Lomnica, Huncovce a Stráne pod Tatrami sa počas najbližších nedieľ a vianočných sviatkov v chrámoch Božích konať nebudú. Nechceme rozhodovať o tom, kto môže prísť na bohoslužby a komu v rukách zostane „Čierny Peter“. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že bohoslužby v našom cirkevnom zbore budú do nedele po Novom roku (2. januára 2022) vysielané on-line prostredníctvom Kežmarskej televízie (KTV) a ich YouTube kanála, RTVS a našej webovej stránky: www.ecavkk.sk.


V prípade akýchkoľvek ďalších zmien, ktoré by nám umožňovali sa stretnúť na bohoslužbách, budeme vás informovať prostredníctvom našej webovej stránky: www.ecavkk.sk. Dovtedy môžete využiť možnosť individuálnej pastorácie, návštev zborového farára, prislúženie Večere Pánovej v domácnosti – v kruhu najbližšej rodiny. Okrem toho chceli by sme vás poprosiť, aby ste si navzájom posúvali najnovšie informácie, hlavne tým, ktorí nedisponujú počítačom a prístupom na internet. Zavolajte im a dajte im vedieť, čo sa deje. Do vašich príbytkov i tohto roku opäť dostanete Zborový list. V ňom si nájdete presné rozpisy konania bohoslužieb vo všetkých dostupných médiách, ktoré môžete sledovať v pohodlí svojho domova. Okrem toho na farskom úrade máme k dispozícii Tranovského kalendár (4,90 €), Stolový kalendár (3,90 €) a Nástenný kalendár (5,50 €) na rok 2022. Poprosili by sme vás, keby ste si ich zakúpili, aby nezostali nepredané.


Doba, ktorou prechádzame je v mnohých ohľadoch komplikovaná, nevynímajúc z toho ani duchovnú stránku nášho života a túžbu po spoločenstve a spoločnom oslavovaní nášho Trojjediného Boha. Povzbudzujme sa navzájom a naplno prežívajme radosť z prichádzajúceho Spasiteľa sveta Ježiša Krista, ktorý sa má narodiť v Betleheme, aj napriek ťažkej dobe. Apoštol Pavol nás k tomu vyzýva slovami: „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Pán je blízko (Fil 4,4.5)!“


V Kežmarku 10. decembra 2021


Ing. Jozef Horváth, zborový dozorca CZ Kežmarok

Ivana Prelichová, zástupca zborového dozorcu

Mgr. Roman Porubän, zborový farár CZ Kežmarok

103 views
bottom of page