top of page

Udalosti: Odhalenie sochy M.R.Štefánika

Updated: Dec 23, 2019

V piatok večer o 18:30 h. bola v Spišskej Belej vedľa evanjelického kostola odhalená socha Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Aj náš zborový spevokol mohol byť učastný tohto krásneho podujatia.

Umelecký sochár a výtvarník Peter Kolčák začal 28. mája 2019 od rána prípravné práce potrebné na inštaláciu diela, ktoré pre mesto Spišská Belá zhotovil. Autorom návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan Húdzik, ktorý však pre náhle úmrtie prácu nedokončil. 2,3-metrová socha M. R. Štefánika je vyrobená z hliníka a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2017 je umiestnená v parku pred evanjelickým kostolom na Štefánikovej ulici.

Odhalenie sochy po jej premiestnení do parku pri evanjelickom kostole v r. 1968

Socha M. R. Štefánika už v minulosti v Spišskej Belej stála. Od roku 1939 bola umiestnená medzi mestským úradom a zvonicou. V 50-tych rokoch však bola z tohto miesta odstránená. V roku 1968 došlo k znovuosadeniu zreštaurovanej tej istej kamennej sochy v parku pri evanjelickom kostole. V roku 1972 bola socha, žiaľ, definitívne odstránená aj z tohto miesta. Socha generála M. R. Štefánika sa teda dnes, po takmer 50 rokoch, vrátila opäť do Spišskej Belej.


Slávnostné odhalenie novej sochy sa uskutočnilo 31. mája 2019 o 18.30 hod., počas osláv Dní mesta Spišská Belá, pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Udalosť sprevádzal kultúrny program. Po hudobnom vstupe speváckej skupiny Suita kráľa Mateja s československou hymnou prítomných privítal primátor mesta Jozef Kuna. So slávnostným prejavom vystúpil ctený hosť – vedecký pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici – Vojtech Rušin. Báseň prítomným predniesla žiačka Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej. Následne po hudobnom vstupe Ľudovej hudby Belave Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho vystúpil s príhovorom pedagóg, spisovateľ a milovník histórie Milan Choma a autor myšlienky znovuobnovenia sochy M. R Štefánika v Spišskej Belej – Milan Vdovjak. Samotné odhalenie sochy spevom doprevádzal spevokol Cirkevného zboru ECAV na Slovensku z Kežmarku.Zdroj: www.spisskabela.sk

107 views

Комментарии


bottom of page