top of page

Voľba biskupa Východného dištriktu ECAV

Updated: Dec 23, 2019Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku na zasadnutí kandidačnej porady dňa 30. septembra 2019 kandidovali pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku:Na základe rozhodnutia Dištriktuálneho presbyterstva VD (Uz. č. 268/2019), sa volebné konventy v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV uskutočnia v niektorom z dvoch termínov: 20. októbra 2019 alebo 27. októbra 2019.

226 views

Komentáře


bottom of page