Voľba biskupa Východného dištriktu ECAV

Updated: Dec 22, 2019Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku na zasadnutí kandidačnej porady dňa 30. septembra 2019 kandidovali pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku:Na základe rozhodnutia Dištriktuálneho presbyterstva VD (Uz. č. 268/2019), sa volebné konventy v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV uskutočnia v niektorom z dvoch termínov: 20. októbra 2019 alebo 27. októbra 2019.

220 views

Recent Posts

See All
  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár