top of page

Vyjadrenie k Evanjelickému poslu spod Tatier

Updated: Dec 23, 2019


Milé sestry, milí bratia, vážení čitatelia Evanjelického posla spod Tatier. V piatok 28. júna 2019 sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius, a.s., na ktorom bolo zvolené nové predstavenstvo spoločnosti, ako aj dozorná rada.


Predstavenstvo Tranoscia, a.s. rozhodlo zastaviť distribúciu Evanjelického posla spod Tatier č. 26. Zároveň rozhodlo o zmenách týkajúcich sa riadenia spoločnosti a redakcie EPST. V súčasnosti Predstavenstvo v spolupráci s poverenými bratmi a sestrami z ECAV na Slovensku pripravuje nové vydanie Evanjelického posla spod Tatier č. 26, ktoré bude distribuované pôvodným predplatiteľom a všetkým cirkevným zborom ECAV na Slovensku, aby si mohli obnoviť svoje objednávky periodika na druhý polrok.

Chceme vás ubezpečiť, že Evanjelický posol spod Tatier nadviaže na svoju pôvodnú duchovnú, misijnú, informačnú úlohu a bude reflektovať život ECAV na Slovensku na všetkých jej úrovniach. Tešíme sa na novú spoločnú cestu s Evanjelickým poslom spod Tatier a veríme, že si opäť získa dôveru a kredit, tak v našej cirkvi, ako aj v spoločnosti.


Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku


Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku


Viac o valnom zhromaždení spoločnosti Tranoscius a.s. sa dočítate v tomto článku.

161 views

Comentários


bottom of page