Záznam z inštalácie biskupov ECAV

Updated: Dec 22, 2019Dňa 2. marca 2019 o 11:00 hod. sa

v Evanjelickom kostole Svätej Trojice

vo Zvolene uskutočnili slávnostné Služby Božie pri príležitosti inštalácie novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka - generálneho biskupa

Jána Hroboňa - biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana - generálneho dozorcu ECAV na Slovensku


Záznam z priameho prenosu na RTVS si môžete pozrieť na tomto odkaze.

87 views
  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár