top of page
82- Rozpis SB-1.png

Služby Božie v Kežmarku sa konajú pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Spravidla od jesene do začiatku leta sa stretávame v Novom kostole.  V letnom období prichádzame na Služby Božie do Dreveného artikulárneho kostola.

Čas nedeľných bohoslužieb v Kežmarku je o 9:00 hod. Výnimočne pri slávnostných príležitostiach (ako sú napr. konfirmácia či rôzne výročia chrámov a pod.) sa tento čas upravuje. 

Ak nejaký sviatok pripadá na pracovný deň, čas bohoslužieb je posunutý na 18:00 hod. 

Štedrovečerné bohoslužby a Služby Božie na Záver občianskeho roka začínajú o 17:00 hod.

Bohoslužby vo filiálkach Veľká Lomnica a Ľubica sa konajú každé dva týždne podľa rozpisu v nedeľu a iné sviatočné dni o 10:30 hod.

Ak nejaký sviatok pripadá na pracovný deň, čas bohoslužieb je posunutý na 16:30 hod. 

Štedrovečerné bohoslužby a Služby Božie na Záver občianskeho roka sa konajú vo filiálke Ľubica o 15:30 hod.

Služby Božie vo filiálke Stráne pod Tatrami sa konajú v priemere raz za šesť týždňov a to pri rôznych príležitostiach a sviatkoch. 

Nedeľné bohoslužby tu začínajú poobede o 14:00 hod. Služby Božie na 2. slávnosť Veľkonočnú 2. slávnosť vianočnú sa konajú o 10:30 hod.

bottom of page