Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

a dostávajte vždy aktuálne upozornenia na pridávané príspevky, oznamy, pozvánky na rôzne podujatia, zmeny v rozpise bohoslužieb a pod.

  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár