top of page
Späť

Stráne pod Tatrami

20181014_151330_edited.jpg

Kostol v číslach:

Vysvätenie: 26. decembra 1802

Vek budovy: 217 rokov

Dĺžka: 20 m  Šírka: 12 m  

Počet chórov: 2

Počet organových registrov/manuálov: 6/1

stran [Převedený]-01.png

Bohoslužby:

vo filiálke Stráne pod Tatrami sa konajú v priemere raz za šesť týždňov a to pri rôznych príležitostiach a sviatkoch. Nedeľné bohoslužby tu začínajú poobede o 14:00 hod. Služby Božie na 2. slávnosť Veľkonočnú 2. slávnosť vianočnú sa konajú o 10:30 hod.

História cirkevného zboru

Starý kostol z 13. storočia, postavený v starogotickom štýle, bol posvätený na počesť sv. Martina. V 15. storočí ho prestavali a zároveň pristavili aj presbytérium. 17. storočie prinieslo zmenu v štýle neskoršej renesancie. Vo veži však ostali ešte staré fresky — sgrafity. Zvony boli vyrobené v roku 1716. V tomto kostole pôsobili spoločne obe cirkvi, ba niektoré obdobia iba jedna, ktorá bola tzv. víťazná. Po reformácii patril kostol evanjelikom a po protireformácii sa vrátil do rúk katolíkom. Počas reformácie sa konali evanjelické služby Božie v nemeckom jazyku. V období protireformácie boli prepustení nemeckí evanjelickí farári a kostol so všetkými cirkevnými objektmi prevzali katolíci. Stráňskí veriaci tak museli chodiť na bohoslužby do Kežmarku. V období po Šoproňskom sneme ( rok 1681) patrili Evanjelici zo Stráni k matkocirkvi Kežmarok a tam chodili na bohoslužby. Tento stav trval sto rokov a až po prijatí Tolerančného patentu v roku 1781 si konečne mohli postaviť svoj kostol. Vysviacku nového kostola vykonal evanjelický farár Christian Genersich z Kežmarku roku 1802 na II. sviatok vianočný. O tomto akte návštevníkov informuje vo vnútri pamätná tabuľa:

„Mit gnädigster Erlaubnis Ihro K.K.M. Franz des II. ist dieses Gotteshaus von der ev. Gemeinde zu Forberg A.B.1802 errichtet und den 26ten Dec. Feyerlich eingeweiht worden.“

S milostivým súhlasom Jeho veličenstva Františka II. bol tento kostol miestnej evanjelickej cirkvi v Stráňach pod Tatrami postavený v roku 1802 a dňa 26. decembra slávnostne posvätený.

 

Od roku 1873 mal cirkevný zbor už vlastného farára aj faru. Do roku 1939 patril ako filiálka k cirkevnému zboru Kežmarok, počas II. svetovej vojny zase k Nemeckej cirkvi.Do začiatku prvej svetovej vojny bol v Stráňach farár Jakub Schweitzer.  Od roku 1914 tu pôsobili títo farári:

  • Od roku 1914 Alexander Reich — časom bolo miesto farára v cirkevnom zbore neobsadené a preto ho zastupoval farár z Rakús

  • od roku 1924 Dr. Paul Wodila — neskôr sa stal ministrom pre nemecké školstvo

  • od roku 1930 Franz Prechtl

  • 1940 — 1945 Wilhelm Wiebauer.

Po vyhostení Nemcov v rokoch 1945/1946 začal kostol pomaly chátrať. Nik sa o neho totiž nestaral. Opäť patril pod Kežmarok, ktorého zbor sa v roku 1983 snažil kostol opraviť, rekonštruovať. Nakoľko finančná pomoc od štátu neprichádzala a odmietnutý bol aj predaj, tak sa bývalí evanjelici, žijúci teraz v nemeckom Gärtringene, rozhodli finančne podporiť túto rekonštrukciu. Čiastočne získali domáci zdroje aj z predaja fary. Podpora zo zahraničia predstavovala sumu 6 000 nemeckých mariek. Tieto finančné injekcie umožnili práce ukončiť, a tak sa 6. septembra 1987 mohlo konať posvätenie opraveného kostola. Čestnými hosťami boli bývali obyvatelia Strání a kázal kežmarský farár Jozef Benka.

Kostol

Kostol je postavený v klasicistickom štýle ako jednoloďová stavba. Oltár je barokový a pochádza z druhej polovice 18. storočia. Pozostáva z dvoch stĺpov — pilastrov. V prostriedku je obraz ukrižovaného Ježiša, nad ním obraz Svätej Trojice. Kazateľnica je tiež baroková z prvej tretiny 18. storočia. Keď došlo k renovácii kostola v roku 1922, postavila sa už vymurovaná zvonica a nahradila tak drevenú. Vo zvonici sú tri zvony, oproti pôvodnému jednému. Najstarší — ľavý pochádza z roku 1828, stredný — veľký z roku 1922 a nakoniec pravý, tzv. umieračik, tiež z roku 1922 — bol darom z Ameriky. Organ patrí medzi historické nástroje. Mechy boli vtedy ovládané dvoma pákami. Podporu na renováciu dostal cirkevný zbor tiež od krajanov z Ameriky.

bottom of page