• Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár

 

Stráne pod Tatrami

Bohoslužby:

vo filiálke Stráne pod Tatrami sa konajú v priemere raz za šesť týždňov a to pri rôznych

príležitostiach a sviatkoch. Nedeľné bohoslužby tu začínajú poobede o 14:00 hod.

Služby Božie na 2. slávnosť Veľkonočnú 2. slávnosť vianočnú sa konajú o 10:30 hod.

Kostol v číslach:

Vysvätenie: 26. decembra 1802

Vek budovy: 217 rokov

Dĺžka: 20 m  Šírka: 12 m  

Počet chórov: 2

Počet organových registrov/manuálov: 6/1

História cirkevného zboru

Text

Text

Tect

Kostol

text