Lyceálna knižnica

Kontakty

Katarína Slavíčková: pracovník lyceálnej knižnice

052 / 452 22 42; lyceumkk@gmail.com

Zborová knižnica

V priložených súboroch nájdete zoznamy:

DVD, CD, videokaziet, magnetofonoých kaziet a kníh,

ktoré je možne si vypožičať priamo na farskom úrade.
Tieto multimédia a dokumenty zaznamenávajú minulosť nášho cirkevného zboru.

  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár