top of page

Ďakujeme za vašu správu!

Lyceálna knižnica

Kontakty

Katarína Slavíčková: pracovník lyceálnej knižnice

052 / 452 22 42; lyceumkk@gmail.com

Zborová knižnica

V priložených súboroch nájdete zoznamy:

DVD, CD, videokaziet, magnetofonoých kaziet a kníh,

ktoré je možne si vypožičať priamo na farskom úrade.
Tieto multimédia a dokumenty zaznamenávajú minulosť nášho cirkevného zboru.

bottom of page