DK_Ex_01.jpg

Drevený artikulárny kostol

Letná sezóna

1. máj - 31. október

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

ZATVORENÉ

Zimná sezóna

1. november - 30. apríl

ZATVORENÉ

10:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00

ZATVORENÉ

ZATVORENÉ

10:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00

ZATVORENÉ

ZATVORENÉ

Objednávky prehliadok pre väčšie skupiny (minimálne 15 ľudí) sú možné aj mimo otváracích hodín, nie však v nedeľu a ostatné sviatočné dni.

Skupinu môžete nahlásiť písomne na adrese ecavkk@gmail.com

- Počas sviatočných a pamätných dní, ktorých zoznam nájdete nižšie sa v kostoloch nesprevádza.

- V prípade konania sobáša je kostol pre turistov zatvorený.

hWXYrYvSTzXVT5AxZwOoeQ_Nov-evanjelick-ko

Nový evanjelický kostol

Letná sezóna

1. máj - 31. október

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

9:00 - 12:00 , 14:00 - 17:00

ZATVORENÉ

Zimná sezóna

1. november - 30. apríl

ZATVORENÉ

10:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00

ZATVORENÉ

ZATVORENÉ

10:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00

ZATVORENÉ

ZATVORENÉ

Objednávky prehliadok pre väčšie skupiny (minimálne 15 ľudí) sú možné aj mimo otváracích hodín, nie však v nedeľu a ostatné sviatočné dni.

Skupinu môžete nahlásiť písomne na adrese ecavkk@gmail.com

- Počas sviatočných a pamätných dní, ktorých zoznam nájdete nižšie sa v kostoloch nesprevádza.

- V prípade konania sobáša je kostol pre turistov zatvorený.

kezmarok-lyceum_full.jpg

Lyceálna knižnica

Letná sezóna

1. jún - 30. september

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

9:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00

9:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00

9:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00

9:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00

9:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00

ZATVORENÉ

ZATVORENÉ

Zimná sezóna

1. október - 31. máj

8:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00

8:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00

8:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00

8:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00

8:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00

ZATVORENÉ

ZATVORENÉ

Objednávky prehliadok pre väčšie skupiny (minimálne 15 ľudí) sú možné aj mimo otváracích hodín, nie však v nedeľu a ostatné sviatočné dni.

Skupinu môžete nahlásiť písomne na adrese lyceumkk@gmail.com

- Počas sviatočných a pamätných dní, ktorých zoznam nájdete nižšie sa v lýceu nesprevádza.

Sviatočné a pamätné dni

2. Kniha Mojžišova , 20. kapitola, verše 8 - 11

.... Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho! Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho! ...

   Od vonkajších prejavov viery a ustanovení Starej zmluvy nás však Kristus oslobodil. Preto sa toto prikázanie na nás kresťanov nevzťahuje v tom vonkajšom zmysle, keďže každý deň má byť pre nás sviatočným dňom, to znamená, že každý deň sa máme zaoberať slovom Božím a mať ho v srdci a v ústach...

   Nedeľa nám ale dáva možnosť a čas stretnúť sa na službách Božích, spoločne počúvať slovo Božie a uvažovať o ňom, oslavovať Boha, zaspievať si a pomodliť sa. 

 

   Z tohto dôvodu sú prehliadky kostolov a lýcea v nedeľu a ostatné sviatočné dni nedostupné. Kostoly však neostávajú zatvorené. Návštevníci majú možnosť zúčastniť sa spolu s nami služieb Božích, ktoré sa konajú podľa aktuálneho rozpisu bohoslužieb

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Zoznam sviatočných a pamätných dní na rok 2019,

ktoré slúžia bohoslužobným účelom a počas ktorých sa v kostoloch a lýceu nesprevádza:

 • 1. január - Nový rok

 • 6. január - Zjavenie Krista Pána mudrcom

 • 18. apríl - Zelený štvrtok

 • 19. apríl - Veľký piatok

 • 21. apríl - 1. slávnosť veľkonočná - deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista

 • 22. apríl - 2. slávnosť veľkonočná

 • 30. máj - Vstúpenie Krista Pána na nebo

 • 9. jún - 1. slávnosť svätodušná – Zoslanie Ducha Svätého; vznik kresťanskej cirkvi

 • 10. jún - 2. slávnosť svätodušná

 • 16. jún - Sviatok Svätej Trojice – oslava Trojjediného Pána Boha

 • 29. jún - Sviatok apoštolov Petra a Pavla

 • 5. júl - Sviatok slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda

 • 31. október - Pamiatka reformácie

 • 2. november - Pamiatka zosnulých

 • 24. december - Štedrý večer

 • 25. december - 1. slávnosť vianočná – pamiatka narodenia Pána Ježiša Krista

 • 26. december - 2. slávnosť vianočná – spomienka na mučeníka diakona Štefana

 • 31. december - koniec občianskeho roku – Silvester