top of page
DK_Ex_01.jpg

Drevený artikulárny
kostol

Vstupy so sprievodcom

Máj - Október

Pondelok - Sobota

  9:00  /    9:30  /  10:00  /  10:30  /  11:00

12:30  /  13:00  /  13:30  /  14:00  /  14:30

15:00  /  15:30  /  16:00  /  16:30

Obedná prestávka: 11:30 - 12:30

November - Apríl

Utorok a Piatok

10:00 - 12:00 ; 13:00 15:00

Obedná prestávka: 12:00 - 13:00

Plagát+-+Lit.+večer+-+Nový+kostol.jpg

Nový evanjelický
kostol

Vstupy so sprievodcom

Máj - Október

Pondelok - Sobota

  9:00  /  09:30  /  10:00  /  10:30  /  11:00

11:30  /  13:00  /  13:30  /  14:00  /  14:30

 

15:00  /  15:30  /  16:00  /  16:30

Obedná prestávka: 12:00 - 13:00

November - Apríl

Utorok a Piatok

10:00 - 12:00 ; 13:00 15:00

Obedná prestávka: 12:00 - 13:00

kezmarok-lyceum_full.jpg

Evanjelické lýceum
Lyceálna knižnica

Vstupy so sprievodcom

Máj - Október

Pondelok - Piatok

  8:00  /    9:00  /  10:00  /  11:00

12:30  /  13:30  /  14:30  /  15:30

Obedná prestávka: 12:00 - 12:30

November - Apríl

Pondelok - Piatok

08:00 - 12:00 ; 12:30 14:30

Obedná prestávka: 12:00 - 12:30

Počas sviatočných a pamätných dní, ktorých zoznam nájdete nižšie sa v kostoloch a lýceu nesprevádza.

V prípade konania sobáša je kostol pre turistov zatvorený.

Objednávky prehliadok pre väčšie skupiny (minimálne 10 ľudí) sú možné aj mimo otváracích hodín,

nie však v nedeľu a ostatné sviatočné dni.

Skupinu môžete nahlásiť telefonicky na čísle farského úradu +421 52 452 22 42 v pracovnej dobe 8:00 - 14:30 alebo písomne na adrese ecavkk@gmail.com alebo lyceumkk@gmail.com 

Príplatok pri prehliadke mimo otváracích hodín je 1,- EUR / osoba.

Anchor 1

Sviatočné a pamätné dni

2. Kniha Mojžišova , 20. kapitola, verše 8 - 11

.... Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho! Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho! ...

   Od vonkajších prejavov viery a ustanovení Starej zmluvy nás však Kristus oslobodil. Preto sa toto prikázanie na nás kresťanov nevzťahuje v tom vonkajšom zmysle, keďže každý deň má byť pre nás sviatočným dňom, to znamená, že každý deň sa máme zaoberať slovom Božím a mať ho v srdci a v ústach...

   Nedeľa nám ale dáva možnosť a čas stretnúť sa na službách Božích, spoločne počúvať slovo Božie a uvažovať o ňom, oslavovať Boha, zaspievať si a pomodliť sa. 

 

   Z tohto dôvodu sú prehliadky kostolov a lýcea v nedeľu a ostatné sviatočné dni nedostupné. Kostoly však neostávajú zatvorené. Návštevníci majú možnosť zúčastniť sa spolu s nami služieb Božích, ktoré sa konajú podľa aktuálneho rozpisu bohoslužieb

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás!

Zoznam sviatočných a pamätných dní,

ktoré slúžia bohoslužobným účelom a počas ktorých sa v kostoloch a lýceu nesprevádza:

 • 1. január - Nový rok

 • 6. január - Zjavenie Krista Pána mudrcom

 • Zelený štvrtok

 • Veľký piatok

 • 1. slávnosť veľkonočná - deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista

 • 2. slávnosť veľkonočná

 • Vstúpenie Krista Pána na nebo

 • 1. slávnosť svätodušná – Zoslanie Ducha Svätého; vznik kresťanskej cirkvi

 • 2. slávnosť svätodušná

 • Sviatok Svätej Trojice – oslava Trojjediného Pána Boha

 • 29. jún - Sviatok apoštolov Petra a Pavla

 • 5. júl - Sviatok slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda

 • 31. október - Pamiatka reformácie

 • 1. november - Sviatok všetkých svätých

 • 2. november - Pamiatka zosnulých

 • 24. december - Štedrý večer

 • 25. december - 1. slávnosť vianočná – pamiatka narodenia Pána Ježiša Krista

 • 26. december - 2. slávnosť vianočná – spomienka na mučeníka diakona Štefana

 • 31. december - koniec občianskeho roku – Silvester

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

 • 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky

 • 1. máj - Sviatok práce

 • 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom

 • 5. júl - Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 • 29. august - Výročie SNP

 • 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky

 • 15. september - Sedembolestná Panna Mária

 • 1. november - Sviatok všetkých svätých

 • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

bottom of page