top of page

Sme jeden z najstarších evanjelických cirkevných zborov

na Slovensku.


V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria filiálky:

Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce
 

Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce - diaspóry:

Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
 

Počtom prihlásených členov aj s filiálkami nie sme veľký cirkevný zbor.

Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách

a pri rôznych iných cirkevných zborových aktivitách.
 

Budeme radi, keď sa stretneme na nedeľných bohoslužbách, štvrtkových biblických hodinách, nedeľnej besiedke pre deti, doraste, mládeži, v zborovej diakonii, spevokole, na cvičení žien a mužov a pod.

Matkocirkev

Filiálka

Diaspóra

bottom of page