Rozpis vyučovania náboženstva v školskom roku 2018/2019

 

Konfirmačná príprava

vyučovanie prebieha v budove lýcea na Hviezdoslavovej č.18
 

Pondelok o 15:00 hod. v zborovej miestnosti

 

Základné školy v Kežmarku

vyučovanie prebieha v budove lýcea na Hviezdoslavovej č.18

1. a 2. ročník:

Štvrtok o 14:15 hod. v zborovej miestnosti
3. a 4. ročník:

Štvrtok o 15:00 hod. v zborovej miestnosti
5. a 6. ročník:

Streda o 14:30 hod. v zborovej miestnosti
7. - 9. ročník:

Streda o 15:15 hod. v zborovej miestnosti

 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava 

Streda o 7:00 hod.

 

Základná škola v Ľubici

vyučovanie prebieha na základnej škole

1. - 4. ročník:

Utorok o 12:35 hod.

5. - 9. ročník:

Utorok o 13:30 hod.

  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár