Oznamy

Týždeň: 28. október - 3. november 2019

Nasledujúce služby Božie:

  • Pamiatka reformácie 31. 10. 2019 o 16:30 h. v Ľubici, o 18:00 h. v Kežmarku aj s prislúžením Večere Pánovej

  • Pamiatka zosnulých 02. 11. 2019  o 16:30 h. v Ľubici, o 18:00 h. v Kežmarku.

  • 20. nedeľa po Sv. Trojici - 3. november 2019, Kežmarok, Ľubica

1.

Služby Božie na 20. nedeľu po Sv. Trojici (03. 11. 2019) budú o 9:00h. v Kežmarku, o 10:30h. vo Veľkej Lomnici

2.

Modlitebné spoločenstvo sa stretne v nedeľu ráno o 8:15 h. v zborovej miestnosti lýcea

3.

Detská besiedka na budúci týždeň bude v rámci Služieb Božích o 9:00 hod.

4.

Konfirmačná príprava v pondelok nebude, pretože brat farár je na zasadnutí Predstavenstva a. s. Tranoscius v Liptovskom Mikuláši.

5.

V utorok v rámci projektu "október - mesiac úcty k starším" sa uskutoční o 17:00 h. v zborovej miestnosti beseda na tému: Bezpečnosť seniorov, na ktorú vás srdečne pozývame.

6.

Kresťanský klub dôchodcov sa stretne v stredu o 14:00 h. v kuchynke lýcea.

7.

Zborový spevokol sa stretne v stredu o 18:00 h. v auditóriu lýcea.

8.

Služby Božie na Pamiatku reformácie budú vo štvrtok (31. 10. 2019) o 16:30 h. v Ľubici, o 18:00 h. v Kežmarku aj s prislúžením Večere Pánovej

9.

Ekumenické stretnutie pri kríži sa uskutoční v piatok o 14:00 h. na Ľubickom cintoríne.

10.

Posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Jánom Pavlovičom sa pravdepodobne uskutoční v sobotu v Poprade 2. novembra 2019 o 11:00 h. v Evanjelickom chráme Božom.

11.

Služby Božie na pamiatku zosnulých (02. 11. 2019) budú o 16:30 h. v Ľubici, o 18:00 h. v Kežmarku.

12.

Srdečne pozývame všetky deti na pečenie vianočných koláčikov, ktoré sa uskutoční v piatok 22. novembra 2019 o 16:00 h. v priestoroch Evanjelického lýcea v Kežmarku. 

13.

Konferencia rodinného spoločenstva sa uskutoční v Tatranských Matliaroch v Hoteli Sorea – Hutník II od 21. – 24. novembra 2019. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke Občianskeho združenia Rodinných spoločenstiev ECAV alebo na farskom úrade.

14.

V cirkevnom zbore naďalej prebieha zbierka na elektroinštaláciu. Svoj milodar môžete priniesť na farský úrad, alebo poukázať na účet cirkevného zboru, ktorý nájdete v Zborovom liste alebo na tomto odkaze.

  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár