Pozvánka: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Milí bratia a sestry!


Prostredníctvom Kežmarskej televízie (KTV) budete môcť sledovať ekumenický aliančný modlitebný týždeň aj v meste Kežmarok, ktorý bude počas troch večerov prebiehať v Bazilike sv. Kríža za účasti Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi.


Streda (20. 01. 2021) o 20:00 h. bohoslužbe predsedá Roman Porubän

Piatok (22. 01. 2021) o 20:00 h. bohoslužbe predsedá Marián Sterančák

Pondelok (25. 01. 2021) o 20:00 h. bohoslužbe predsedá František Trstenský
23 views

Recent Posts

See All
  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár