top of page

Kandidáti na generálneho dozorcu ECAV

Updated: Sep 4, 2021Počas najbližších nedieľ (25. júla, 1. augusta, a 8. augusta 2021) si zvolíme nového generálneho dozorcu ECAV.

Ak by ste radi spoznali oboch kandidátov, ponúkame vám priamy prenos diskusie Mediálneho výboru ECAV z CZ Hybe. Uskutoční sa 24.7.2021 o 16:00 na YouTube: ECAV s vami. Svoje otázky môžete už dnes posielať na media@ecav.sk.


Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada v Trenčianskych Tepliciach navrhla celkovo troch kandidátov: Mariána Damankoša – dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Imricha Lukáča – bývalého generálneho dozorcu v rokoch 2012 – 2018 a Ivana Trepáča – dozorcu Turčianskeho seniorátu.

Každý z nich mal povinnosť predložiť svoj životopis, čestné prehlásenie, výpis z registra trestov a motivačný list s uvedením dôvodov, pre ktoré sa rozhodol uchádzať o funkciu generálneho dozorcu ECAV. Kandidačná porada skontrolovala, či jednotliví kandidáti spĺňajú základné podmienky kandidácie, ako ich stanovujú cirkevnoprávne predpisy, a následne o každom jednom hlasovala.

Z cirkevno-právnych predpisov rozhodnutím Synody už vypadlo hlasovanie o dôvodnej námietke, ktorú mohol v minulosti vzniesť ktorýkoľvek člen kandidačnej porady proti ktorémukoľvek kandidátovi.

V tajnom hlasovaní Kandidačná porada na stretnutí v priestoroch hotela Pax do volieb odporučila dvoch z troch navrhnutých kandidátov: Mariána Damankoša (25 hlasov) a Ivana Trepáča (24 hlasov), ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady. Do volieb nepostúpil kandidát Imrich Lukáč, keďže nezískal nadpolovičnú väčšinu, ale iba päť hlasov. Životopisy a takisto osobné stanoviská kandidátov sú k dispozícii TU:


55 views

Comments


bottom of page