POKYNY K VYUČOVANIU NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY A PRÍPRAVY KU KONFIRMÁCII

Updated: Jul 12

v týždňoch od 11. do 31. januára 2021


Konfirmačná príprava I. a II. ročník


 • Preštudovať otázky číslo 86 - 102

 • Domáca úloha: Napísať štyri modlitby. Každá z nich nech je obsahom iná a to:

 1. Modlitba -> kajúca

 2. Modlitba -> oslavná

 3. Modlitba -> ďakovná

 4. Modlitba -> prosebná

 • Žalmy sú častokrát používané aj ako modlitby. Nájdi v spomedzi 150 žalmov

 1. Jeden Žalm -> kajúci

 2. Jeden Žalm -> oslavný

 3. Jeden Žalm -> ďakovný

 4. Jeden Žalm -> prosebný

Domácu úlohu mi pošlite ako wordovský dokument na e-mail: rporuban@gmail.com do 26. januára 2021.


Náboženstvo v Kežmarku – 1. a 2. ročník


Učebnica: Chlebík:

 • Zopakovať učivo o Mojžišovi na strane 30 – 33.

 • Červené more – Cesta po púšti (strana 34 a 35)

 • Vypracovať pracovné listy v PDF formáte

 1. Mojžiš – omaľovánka

 2. Mojžiš – aktivita

 3. Mojžiš – osemsmerovka

 • Mojžiš – vydanie Desiatich Božích prikázaní (strana 37 a 38)

Pozrite si nasledovné video:

10 Božích prikázaní pre deti - Animovaný film - Slovenský dabing - YouTube


Náboženstvo v Kežmarku – 3. a 4. ročník


Učebnica: Chlieb náš každodenný

 • 2. Božie prikázanie (strana 46 a 47) v pracovnom zošite vypracuj stranu 22 a 23