top of page

POKYNY K VYUČOVANIU NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY A PRÍPRAVY KU KONFIRMÁCII

Updated: Jul 12, 2021

v týždňoch od 11. do 31. januára 2021


Konfirmačná príprava I. a II. ročník


 • Preštudovať otázky číslo 86 - 102

 • Domáca úloha: Napísať štyri modlitby. Každá z nich nech je obsahom iná a to:

 1. Modlitba -> kajúca

 2. Modlitba -> oslavná

 3. Modlitba -> ďakovná

 4. Modlitba -> prosebná

 • Žalmy sú častokrát používané aj ako modlitby. Nájdi v spomedzi 150 žalmov

 1. Jeden Žalm -> kajúci

 2. Jeden Žalm -> oslavný

 3. Jeden Žalm -> ďakovný

 4. Jeden Žalm -> prosebný

Domácu úlohu mi pošlite ako wordovský dokument na e-mail: rporuban@gmail.com do 26. januára 2021.


Náboženstvo v Kežmarku – 1. a 2. ročník


Učebnica: Chlebík:

 • Zopakovať učivo o Mojžišovi na strane 30 – 33.

 • Červené more – Cesta po púšti (strana 34 a 35)

 • Vypracovať pracovné listy v PDF formáte

 • Mojžiš – vydanie Desiatich Božích prikázaní (strana 37 a 38)

Pozrite si nasledovné video:


Náboženstvo v Kežmarku – 3. a 4. ročník


Učebnica: Chlieb náš každodenný

 • 2. Božie prikázanie (strana 46 a 47) v pracovnom zošite vypracuj stranu 22 a 23

 • 3. Božie prikázanie (strana 48 – 50)

 • 4. Božie prikázanie (strana 51 – 53) v pracovnom zošite vypracuj stranu 24

Pozrite si nasledovné video:


Náboženstvo v Kežmarku – 5. a 6. ročník:


Učebnica: Život a viera

 • Jákob u Lábana (strana 28 a 29) - v pracovnom zošite vypracovať stranu 12

 • Jákobov návrat (strana 30 a 31) - v pracovnom zošite vypracovať stranu 13

 • Jozef a bratia (strana 32 a 33) - v pracovnom zošite vypracovať stranu 14

Úlohy v pracovnom zošite vypracujte, odfoťte a pošlite mi na e-mail: rporuban@gmail.com


Náboženstvo v Kežmarku – 7. – 9. ročník:


Učebnica: Žiť a veriť vo svete

 • Poriadok služieb Božích (strana 37 – 39) - v pracovnom zošite vypracovať stranu 12

 • Prvotné náboženstvá (strana 40 – 42) - vypracovať v pracovnom zošite stranu 13

 • Polyteistické náboženstvá (strana 43 – 45) - vypracovať v pracovnom zošite stranu 14

Pozrite si nasledovné video:

Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Hotelová akadémia


1. – 2. ročník:

Učebnica: V bludisku sveta

 • Piate Božie prikázanie: Nezabiješ! (strana 45 – 60)

Pozrite si nasledovné videá:

319 views

Commenti


bottom of page