top of page

Pokyny k vyučovaniu Náboženskej výchovy a prípravy ku konfirmácii č. II

v týždňoch od 20. apríla do 3. mája 2020


Konfirmačná príprava


 • naštudovať si z konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“: Cesta k reformácii. Strana 129-134 (Ján Hus, Martin Luther, Reformácia a protireformácia)

 • pozrite si tieto videá:
Náboženstvo v Kežmarku


1. a 2. ročník:

 • Učebnica: Chlebíček. Prečítať si s deťmi a vypracovať cvičenia na strane:

 • 45-47 (Bohaté lovenie rýb),

 • 48-49 (Ježiš a učeníci)

 • 50-52 (Ježišova moc nad chorobou),

 • 53-55 (Uzdravenie malomocných)


3. a 4. ročník:


5. a 6. ročník:


7. – 9. ročník:

 • Učebnica: Život cirkvi.

 • Naštudovať strany 57-59 (Evanjelická cirkev- Štruktúra cirkvi)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 18.

 • Naštudovať strany 60-62 (Rímskokatolícka cirkev)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 19.

 • Naštudovať strany 63-64 (Pravoslávna cirkev)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 20.

 • Prelistujte si nasledovné internetové stránky:


Náboženstvo v Ľubici


I. stupeň:


II. stupeň:

 • Učebnica: Život cirkvi.

 • Naštudovať strany 57-59 (Evanjelická cirkev- Štruktúra cirkvi)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 18.

 • Naštudovať strany 60-62 (Rímskokatolícka cirkev)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 19.

 • Naštudovať strany 63-64 (Pravoslávna cirkev)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 20.

 • Prelistujte si nasledovné internetové stránky:


Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Hotelová akadémia


Na základe rôznych dostupných materiálov (knižné publikácie, internet a podobne) spracujte každý iné náboženstvo - sektu, ktoré keď sa vrátime do školských lavíc postupne každý jeden z vás odprezentujete na hodine prostredníctvom interaktívnej tabule a prezentácie vytvorenej programe PowerPoint (bežný program balíka Office). Prezentácia minimálne na 25 minút s komentárom.


Martina Danilová Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní – Mormoni

v učebnici je to látka na strane 140


Dávid Jurčák Cirkev zjednotenia – Moonisti

v učebnici je to látka na strane 142


Andreas Krišák ⇒ Hare Krišna – Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu

v učebnici sa táto látky nachádza na strane 145.


Lesia Benčová ⇒ Sri Chinmoy

v učebnici sa táto látka nachádza na strane 147.


Simona Kapolková ⇒ Scientologická cirkev

v učebnici sa to nachádza na strane 149.Keďže sa tohto školského roku už pravdepodobne nestretneme,

jednotlivé prezentácie mi pošlite na adresu: rporuban@gmail.com

Oni budú podmienkou absolvovania náboženskej výchovy v školskom roku 2019/2020.


521 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page