Pokyny k vyučovaniu Náboženskej výchovy a prípravy ku konfirmácii č. II

v týždňoch od 20. apríla do 3. mája 2020


Konfirmačná príprava


 • naštudovať si z konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“: Cesta k reformácii. Strana 129-134 (Ján Hus, Martin Luther, Reformácia a protireformácia)

 • pozrite si tieto videá:
Náboženstvo v Kežmarku


1. a 2. ročník:

 • Učebnica: Chlebíček. Prečítať si s deťmi a vypracovať cvičenia na strane:

 • 45-47 (Bohaté lovenie rýb),

 • 48-49 (Ježiš a učeníci)

 • 50-52 (Ježišova moc nad chorobou),

 • 53-55 (Uzdravenie malomocných)


3. a 4. ročník:


5. a 6. ročník:


7. – 9. ročník:

 • Učebnica: Život cirkvi.

 • Naštudovať strany 57-59 (Evanjelická cirkev- Štruktúra cirkvi)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 18.

 • Naštudovať strany 60-62 (Rímskokatolícka cirkev)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 19.

 • Naštudovať strany 63-64 (Pravoslávna cirkev)

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 20.

 • Prelistujte si nasledovné internetové stránky:

https://www.ecav.sk

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkevne-provincie/p/rimskokatolicka-cirkev

https://orthodox.sk


Nábo