Nový rozpis služieb Božích v CZ Kežmarok, aktualizovaný 26.11.2020

Updated: Dec 22, 2020