top of page

Pokyny k vyučovaniu Náboženskej výchovy a prípravy ku konfirmácii

Updated: May 17, 2020

v týždňoch od 16. do 29. apríla 2020

Konfirmačná príprava


 • naštudovať si z konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“: Stručné dejiny kresťanskej cirkvi. Strana 125-128 (Vznik kresťanskej cirkvi, Život prvých kresťanov, Prenasledovanie prvých kresťanov)

 • pozrite si tieto videá:
Náboženstvo v Kežmarku


1. a 2. ročník:


 • Učebnica: Chlebíček. Prečítať si s deťmi stranu 38 a 39 (Dvanásťročný Ježiš v chráme). Vypracovať cvičenia na stranách 40 a 41.

 • Pozriete si krátke video:

 • Okrem toho si prejdite strany 42 – 44 (Pán Ježiš a Jeho moc – Búrka na mori). Vypracujte s deťmi aj cvičenia

 • Pozrite si toto video:


3. a 4. ročník:


 • Učebnica: Chlieb z neba. Naštudovať strany 55-69 (Vzkriesenie Jairovej dcéry, Dobrý pastier

 • Vypracovať v pracovnom zošite cvičenia na strane na strane 22 a 23.

 • pozrite si nasledovné video:


5. a 6. ročník:


 • Učebnica: Svedectvo viery. Naštudovať si strany 41-45 (Eliáš a Jób)

7. – 9. ročník:


 • Učebnica: Život cirkvi. Naštudovať strany 53 – 57 (Evanjelická cirkev, Sviatosti: Krst Svätý a Večera Pánova) po text: Štruktúra cirkvi

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 16 a 17.

 • Prečítajte si nasledovné internetové stránky:

Náboženstvo v Ľubici


I. stupeň:


 • Učebnica: Chlieb z neba. Naštudovať strany 55-69 (Vzkriesenie Jairovej dcéry, Dobrý pastier

 • Vypracovať v pracovnom zošite cvičenia na strane na strane 22 a 23.

 • Pozrite si nasledovné video:


II. stupeň:


 • Učebnica: Život cirkvi. Naštudovať strany 53 – 57 (Evanjelická cirkev, Sviatosti: Krst Svätý a Večera Pánova) po text: Štruktúra cirkvi

 • V pracovnom zošite vypracovať stranu 16 a 17.

 • Prečítajte si nasledovné internetové stránky:

Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Hotelová akadémia

Na základe rôznych dostupných materiálov (knižné publikácie, internet a podobne) spracujte každý iné náboženstvo - sektu, ktoré keď sa vrátime do školských lavíc postupne každý jeden z vás odprezentujete na hodine prostredníctvom interaktívnej tabule a prezentácie vytvorenej programe PowerPoint (bežný program balíka Office). Prezentácia minimálne na 25 minút s komentárom.

Martina Danilová

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní – Mormoni

v učebnici je to látka na strane 140


Dávid Jurčák

Cirkev zjednotenia – Moonisti

v učebnici je to látka na strane 142


Andreas Krišák

Hare Krišna – Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu

V učebnici sa táto látky nachádza na strane 145.


Lesia Benčová

Sri Chinmoy

v učebnici sa táto látka nachádza na strane 147.


Simona Kapolková

Scientologická cirkev

v učebnici sa to nachádza na strane 149.


349 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page