top of page

Posledná rozlúčka s bratom Jánom Pavlovičom

Updated: Dec 23, 2019


S hlbokým zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 26.10.2019 nás vo veku nedožitých 89 rokov opustil oddaný pracovník na Pánovej vinici, evanjelický farár a konsenior v. v. Ján Pavlovič. Posledná rozlúčka bude v sobotu, 2.11.2019 o 11:00 v evanjelickom kostole v Poprade.


Ján Pavlovič si tento rok pripomenul aj 60. výročie ordinácie. Narodil sa v Beckove, kde bol aj pokrstený a konfirmovaný. V roku 1959 bol v Prešove ordinovaný a o mesiac na to v Modre-Kráľovej uzavrel manželstvo. Po ordinácii bol niekoľko mesiacov kaplánom na Myjave, kde ešte 2 roky zotrval ako seniorálny kaplán. Potom odišiel do Spišskej Belej kde bol 10 rokov, potom pôsobil 8 rokov v Mengusovciach a od roku 1980 až do roku 2003 bol farárom v Poprade. Tu v rokoch 1980-1994 zastával funkciu konseniora. V roku 2003 odišiel do dôchodku.


Odovzdajúc ho do Božej milosti i napriek smútku, ktorý pramení z poslednej rozlúčky, nech slová Pána Ježiša Krista „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme ale bude mať svetlo života“ zostávajú potešením a posilnením pre pozostalú rodinu i všetkých, ktorí sa s ním lúčia.

57 views

Comments


bottom of page