top of page

Pozvánka: ProChrist - PRE TEBA 2019

Updated: Mar 29, 2019Pozývame vás na sériu piatich večerov naplnených bohatým evanjelizačným programom, ktoré majú napomôcť k misijným aktivitám našej cirkvi v sekulárnom prostredí. Sme radi, že aj tohto roku sa do projektu ako spoluorganizátor zapojila aj Sliezská evangelická cirkev. Partnerom projektu je aj mesto Liptovský Hrádok, ktoré poskytlo prenosové miesto – Kinosálu pri mestskom Kultúrnom dome v termíne od 3. - 7. apríla 2019 (streda - nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.

Premietanie akcie v našom cirkevnom zbore bude prebiehať v termíne:


od 4. do 8. apríla 2019 o 18:00 hod.


v budove evanjelického lýcea, v zborovej miestnosti.


5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet. Témou tohtoročných evanjelizačných večerov "Pre Teba" bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete - "Otče náš".

  1. Dvere domov - Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje

  2. Vôľa - Kde je vôľa, tam je cesta - Buď vôľa Tvoja

  3. Chlieb na cestu - Chlieb náš každodenný daj nám dnes

  4. Sila odpustenia - Odpusť nám viny naše

  5. Liek v pokušení - Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

Na prenosovom mieste v Liptovskom Hrádku týmito témami poslúžia slovensko-sliezski rečníci. Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: www.prochrist.sk/preteba. Hudobné vstupy budú v réžii interpretov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.    

Ak by ste chceli projekt finančne podporiť, milodary môžete posielať na bankový účet:

IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021

Ďakujeme za každú Vašu podporu, propagáciu a veríme, že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

130 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page