top of page

Pozvánka: PRE TEBA 2019

Updated: Dec 23, 2019

Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VDECAV
Vážené predsedníctvo cirkevného zboru ECAV,

po pozitívnej odozve z cirkevných zborov ECAV na evanjelizačné večery proChrist LIVE z Liptovského Hrádku prichádzame s novým pozvaním pre váš CZ. Radi by sme Vás pozvali do  evanjelizačného projektu PRE TEBA 2019, ktorý pripravujeme ako slovenský organizačný tím v partnerstve s organizáciou proChrist Nemecko. Päť večerov naplnených bohatým evanjelizačným programom chce napomôcť k misijným aktivitám našej cirkvi v sekulárnom prostredí. Sme radi, že aj tohto roku sa do projektu ako spoluorganizátor zapojila aj Sliezská evangelická cirkev. Partnerom projektu je aj mesto Liptovský Hrádok, ktoré poskytlo prenosové miesto – Kinosálu pri mestskom Kultúrnom dome v termíne od


3. - 7. apríla 2019 (streda - nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet. Témou tohtoročných evanjelizačných večerov "Pre Teba" bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete - "Otče náš".

  1. Dvere domov - Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje

  2. Vôľa - Kde je vôľa, tam je cesta - Buď vôľa Tvoja

  3. Chlieb na cestu - Chlieb náš každodenný daj nám dnes

  4. Sila odpustenia - Odpusť nám viny naše

  5. Liek v pokušení - Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

Na prenosovom mieste v Liptovskom Hrádku týmito témami poslúžia slovensko-sliezski rečníci. Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: www.prochrist.sk/preteba. Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.    

Vysielací link a propagačné materiály budú prístupné na webovej stránke: www.prochrist.sk/preteba. Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke riadne  zaregistrovali ako prenosové miesto. Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie projektu.


Na spropagovanie vo Vašom okolí Vám zasielame plagát, prosíme Vás o ich vyvesenie a propagáciu v kruhu Vášho cirkevného zboru. Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov. Je dôležité, aby ste v rámci Vášho CZ motivovali ľudí k odvahe pozývať aj nových ľudí k premýšľaniu nad existencionálnymi otázkami života. Prosíme aj o Vašu modlitebnú podporu, nakoľko si uvedomujeme, že bez Božieho požehnania a oslovenia je márna všetka ľudská námaha.  Tohto roku je projekt financovaný len z dobrovoľných finančných darov jednotlivcov zo Slovenska. V prípade Vášho zapojenia do projektu Vás chceme požiadať aj o finančnú podporu vo forme vyhlásenia ofery na jednom z odvysielaných večerov, alebo v inej forme. Ak by ste chceli projekt finančne podporiť, milodary môžete posielať na bankový účet:

IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021

Ďakujeme za každú Vašu podporu, propagáciu a veríme, že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizáčných večerov PRE TEBA 2019 Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VDECAV

553 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page