top of page

Rozlúčka s Milanom Bogoľom

Updated: Apr 10, 2021


Predsedníctvo cirkevného zboru oznamuje, že vo štvrtok poobede 11. februára si Pán života a smrti odvolal z tejto pozemskej časnosti Milana Bogoľa, člena nášho zborového spevokolu, vo veku nedožitých 82 rokov.


Ďakujeme Ti, drahý Bože, za čas, ktorý si nám dal prežiť v blízkosti Milana, ktorý spevom oslavoval Tvoje meno tu na tejto zemi a od teraz ho oslavuje v sláve, ktorú si aj pre neho pripravil v kráľovstve Božom.


Posledná rozlúčka so zosnulým s vďakou voči Pánu Bohu za jeho život sa uskutoční v pondelok 15. februára 2021 o 10:00 h. na Novom cintoríne v Kežmarku.


"Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia (Ž 103,1.2)."


255 views

Comments


bottom of page