top of page

Uznesenie zborového konventu ohľadom Evanjelického posla spod Tatier

Uznesenie 6/2019/K prijaté 10. februára 2019:


Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý zasadal 10. februára 2019 s poľutovaním konštatuje, že redakcia Evanjelického posla spod Tatier:

  • sa spreneverila svojmu poslaniu, s ktorým naši predkovia založili tento časopis, aby predovšetkým budoval duchovný život Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku;

  • týždeň čo týždeň zneužíva toto periodikum na svoje propagandistické ciele, ktoré poškodzujú dobré meno ECAV na Slovensku a zároveň ju trieštia;

  • prezentuje jednostranné a neobjektívne spravodajstvo, ktoré je plné ohovárania, lží a poloprávd, a tak toto periodikum dosiahlo nielen hranicu bulváru, ale už dávno ju prekročilo;

  • prejudikuje a spochybňuje rozhodnutia súdov ECAV na Slovensku;

  • sústavne osočuje riadne zvolených predstaviteľov ECAV na Slovensku, čo považujeme za neetické konanie a profesionálne a osobnostné zlyhanie jednotlivých členov redakcie;

  • neslúži záujmom ECAV na Slovensku, ku čomu ju viaže zmluva uzatvorená medzi ECAV na Slovensku a Tranosciom a. s., ale slúži záujmom združenia právnických osôb Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku. Z toho dôvodu sa tento časopis pre nás nestáva časopisom evanjelikov na Slovensku.

Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ako akcionár spoločnosti Tranoscius, vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada Predstavenstvo a. s. Tranoscius,

  • aby zaradilo do programu najbližšieho Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius nasledovné body:

  1. Odvolanie predstavenstva a. s. Tranoscius

  2. Odvolanie dozornej rady a. s. Tranoscius

  • odvolalo redakčnú radu a šéfredaktorku EPST, pretože spôsob, akým sa prezentuje Evanjelický posol nielen pred evanjelikmi, ale aj v širokej verejnosti doma i v zahraničí, spôsobuje v obyčajných ľuďoch nedôveru, neistotu, ba až strach a vyvoláva množstvo nezodpovedaných otázok, ktorými sa rozbíja jednota ECAV na Slovensku.

396 views

Коментарі


bottom of page