top of page

VOĽBY GEN. DOZORCU 2022 - kandidáti

Updated: May 3, 2022


Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2022 v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: Petra Gärtnera a Renátu Vinczeovú.


Každý z nich mal povinnosť predložiť svoj životopis, čestné prehlásenie, výpis z registra trestov a motivačný list s uvedením dôvodov, pre ktoré sa rozhodol uchádzať o funkciu generálneho dozorcu ECAV. Kandidačná porada skontrolovala, či jednotliví kandidáti spĺňajú základné podmienky kandidácie, ako ich stanovujú cirkevnoprávne predpisy, a následne o každom jednom hlasovala.


Diskusia kandidátov na generálneho dozorcu 2022Životopisy a osobné stanoviská oboch kandidátov

 

Renáta Vinczeová,

dištriktuálna dozorkyňa ZD a súčasná zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV

Životopis R. Vinczeová.pdf Osobné stanovisko Renáta Vinczeová.pdf

 

Peter Gärtner,

dozorca Liptovsko-oravského seniorátu

Životopis P. Gärtner.pdf Osobné stanovisko Peter Gärtner.pdf

 

109 views

Recent Posts

See All
bottom of page