top of page

Informácie o zájazde: Južné Čechy

Updated: Mar 23, 2019


Cirkevný zbor ECAV Kežmarok organizuje poznávací zájazd s témou:


Po stopách Majstra Jána Husa


v termíne od 25. júna - 1. júla 2019.Program


1. deň - utorok, 25. jún:

 • 08:00 - odchod autobusu spred budovy Evanjelického lýcea, Hviezdoslavova 18, Kežmarok

 • 12:00 - zastávka a prehliadka nejakej pamätihodnosti po ceste

 • 17:00 - príchod na hotel Bílá Růže, Fráni Šrámka 169, 397 01 Písek, www.hotelbilaruze.cz, ubytovanie

 • 18:00 - večera, spoločné stretnutie, pokyny na ďalší deň


Centrum Mistra Jana Husa, Husinec


2. deň - streda, 26. jún:

 • 08:00 - raňajky

 • 09:00 - odchod autobusom do Husinca – rodnej obce Majstra Jána Husa, prehliadka rodného domu /50,- Kč/, návšteva Husineckej priehrady

 • 12:00 - obed (vo vlastnej réžii)

 • 13:00 - odchod do Prachatic, prehliadka školy, ktorú navštevoval Majster Ján Hus, prehliadka mesta a hradbového systému, Kostol sv. Jakuba /30,- Kč/, Prachatické muzeum /40,- Kč/

 • 17:00 - odchod na hotel Bílá Růže, Písek

 • 18:00 - večera, voľný program


Husinecká priehrada

Prachatice

Baroková radnica, České Budějovice

3. deň - štvrtok, 27. jún:

 • 08:00 - raňajky

 • 09:00 - odchod do kráľovského mesta České Budějovice, oboznámenie sa s husitskou revolúciou, prehliadka Dominikánskeho kláštora

 • 12:00 - obed (vo vlastnej réžii)

 • 14:00 - prehliadka pivovaru Budvar s ochutnávkou piva /120,- Kč/

 • 17:00 - odchod na hotel Bílá Růže, Písek

 • 18:00 - večera, voľný program.


Bývalý Dominikánsky kláštor, České Budejovice


Zámok Hluboká

4. deň - piatok, 28. jún:

 • 08:00 - raňajky

 • 09:00 - odchod na zámok Hluboká + prehliadka /200+200,- Kč/

 • 12:00 - obed (vo vlastnej réžii)

 • 13:00 - odchod do mesta Český Krumlov

 • 15:00 - prehliadka zámku /200+150,- Kč/, prehliadka mesta – pamiatka UNESCO, gotický kostol sv. Víta

 • 18:00 - odchod na hotel Bílá Růže, Písek

 • 19:00 - večera, voľný program


Český Krumlov


Zámok Červená Lhota

5. deň - sobota, 29. jún:

 • 08:00 - raňajky

 • 09:00 - odchod na zámok Červená Lhota + prehliadka zámku /120+80,- Kč/

 • 12:00 - obed

 • 13:00 - Jindřichův Hradec, prehliadka mesta, oboznámenie sa s dejinami mesta v husitskej dobe. Podľa možností prehliadka divadelného predstavenia na zámku – Defenestrace aneb příběh Viléma Slavaty

 • 15:00 - prehliadka zámku /200+150,- Kč/, prehliadka mesta – pamiatka UNESCO, gotický kostol sv. Víta

 • 18:00 - odchod na hotel Bílá Růže, Písek

 • 19:00 - večera, voľný program


Zámok Jindřichův Hradec