Život Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2018

Updated: Feb 16, 2019

Prezentácia k výročnému konventu za rok 2018, Kežmarok, Lýceum, 10.2.2019


  • Misijné aktivity

  • Koncerty

  • Hospodárske aktivity

115 views
  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár