top of page

Život Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2018

Updated: Feb 16, 2019

Prezentácia k výročnému konventu za rok 2018, Kežmarok, Lýceum, 10.2.2019


  • Misijné aktivity

  • Koncerty

  • Hospodárske aktivity