top of page

alebo Detské služby Božie je stretnutie detí od 3 do 13 rokov.


Koná sa v zborovej miestnosti v budove lýcea počas nedeľných bohoslužieb okrem prvej nedele v mesiaci.

Nedeľa je Pánov deň, ktorý chcú Bohu zasvätiť dospelí aj deti.

Rodičia obdarení deťmi, ich môžu v tento deň na chvíľu „odložiť“ a nerušene byť účastníkmi bohoslužieb poprípade môžu ostať spolu s dieťaťom na besiedke ako doprovod, ak to potrebuje. Deti, prevažne menšie, môžu počas návštevy Nedeľnej besiedky bez vyrušovania dospelých vykonávať niektoré zo svojich obľúbených činností ako je hasenie smädu a chodenie na  toaletu.

Hlavnou náplňou Detských služieb Božích je však zvestovanie Božieho slova, evanjelia Ježiša Krista, čiže tzv. biblická lekcia s ústrednou pravdou a s aplikáciou v praktickom živote, formou a spôsobom vhodným pre deti napr. používaním rôznych názorných pomôcok ako sú farebné obrázky,flanelografy, bábky, video a projekcia, atď. K biblickým lekciám patria aj aktivity, ktoré obsahujú hry, spev, súťaže, kreslenie, výrobu rôznych predmetov - darčekov, nácvik programov, s ktorými deti vystupujú počas služieb Božích, príp. pri iných zborových príležitostiach - vianočná besiedka, Deň matiek, Zborový deň, začiatok školského roku a iné.

84326-OHGCJ0-523.png

Nedeľná besiedka

Na tejto stránke sa ešte pracuje...

bottom of page