top of page

Zloženie presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Kežmarok

Volebný konvent, ktorý sa uskutočnil 11. februára 2018 na obsadenie funkcie zástupcu zborového dozorcu, kurátora, zapisovateľa a štrnástich presbyterov a volebný konvent, ktorý sa konal 11. marca 2018 na obsadenie funkcie zborového dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, zvolili týchto zborových predstaviteľov:

Unknown-silhouette [Převedený].png

Mgr. Roman Porubän

Zborový farár,

člen Hospodárskeho výboru

Unknown-silhouette [Převedený].png

Ing. Jozef Horváth

Zborový dozorca,

člen Hospodárskeho výboru

Unknown-silhouette [Převedený].png

Ivana Prelichová

Zástupca zborového dozorcu

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Ján Scholcz

Kurátor

Unknown-silhouette [Převedený].png

Bc. Eva Ciriaková

Zapisovateľka

email

Presbyteri za filiálky

Ľubica, Vrbov, Žakovce, Tvarožná

Unknown-silhouette [Převedený].png

Peter Jendrušák

Presbyter, kostolník Ľubica

člen Hospodárskeho výboru

Unknown-silhouette [Převedený].png

Mária Bekešová

Presbyter

email

Presbyteri za filiálky

Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy

Unknown-silhouette [Převedený].png

Mário Hozza

Presbyter

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Roman Uhlár

Presbyter, zborový kantor,

správca webovej stránky

uhlar.romanpp@gmail.com

+421 903 315 969

Presbyteri za matkocirkev

Kežmarok

Unknown-silhouette [Převedený].png

Ing. arch. Miloslav Neumann

Presbyter,

člen Hospodárskeho výboru

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Ernest Chritz

Presbyter

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Božena Ferencová

Presbyter, kostolníčka Kežmarok

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Oskár Jaduš

Presbyter

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Slávka Jančušková

Presbyter

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

MVDr. Luboš Juráška

Presbyter

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Ing. Gabriela Križanová

Presbyter

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Ing. Mikuláš Lipták

Presbyter

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Justína Sutorová

Presbyter

email

Unknown-silhouette [Převedený].png

Ing. Pavel Schütz

Presbyter

email

bottom of page