Zloženie presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Kežmarok

Volebný konvent, ktorý sa uskutočnil 11. februára 2018 na obsadenie funkcie zástupcu zborového dozorcu, kurátora, zapisovateľa a štrnástich presbyterov a volebný konvent, ktorý sa konal 11. marca 2018 na obsadenie funkcie zborového dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, zvolili týchto zborových predstaviteľov:

Mgr. Roman Porubän

Zborový farár,

člen Hospodárskeho výboru

Ing. Jozef Horváth

Zborový dozorca,

člen Hospodárskeho výboru

Ivana Prelichová

Zástupca zborového dozorcu

email

Ján Scholcz

Kurátor

Bc. Eva Ciriaková

Zapisovateľka

email

Presbyteri za filiálky

Ľubica, Vrbov, Žakovce, Tvarožná

Peter Jendrušák

Presbyter, kostolník Ľubica

člen Hospodárskeho výboru

Mária Bekešová

Presbyter

email

Presbyteri za filiálky

Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy

Mário Hozza

Presbyter

email

Roman Uhlár

Presbyter, zborový kantor,

správca webovej stránky

uhlar.romanpp@gmail.com

+421 903 315 969

Presbyteri za matkocirkev

Kežmarok

Ing. arch. Miloslav Neumann

Presbyter,

člen Hospodárskeho výboru

email

Ernest Chritz

Presbyter

email

Božena Ferencová

Presbyter, kostolníčka Kežmarok

email

Oskár Jaduš

Presbyter

email

Slávka Jančušková

Presbyter

email

MVDr. Luboš Juráška

Presbyter

email

Ing. Gabriela Križanová

Presbyter

email

Ing. Mikuláš Lipták

Presbyter

email

Justína Sutorová

Presbyter

email

Ing. Pavel Schütz

Presbyter

email

  • Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár