• Facebook

Cirkevný zbor

ECAV na Slovensku Kežmarok

Hviezdoslavova 18

060 01 Kežmarok

tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com

Evanjelický spevník - aplikácia do mobilu

© 2018 Roman Uhlár

Zloženie presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Kežmarok

Volebný konvent, ktorý sa uskutočnil 11. februára 2018 na obsadenie funkcie zástupcu zborového dozorcu, kurátora, zapisovateľa a štrnástich presbyterov a volebný konvent, ktorý sa konal 11. marca 2018 na obsadenie funkcie zborového dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, zvolili týchto zborových predstaviteľov:

Zborový farár,

člen Hospodárskeho výboru

Mgr. Roman Porubän

Zborový dozorca,

člen Hospodárskeho výboru

Ing. Jozef Horváth

Zástupca zborového dozorcu

Ivana Prelichová

email

Kurátor

Ján Scholcz

Zapisovateľka

Bc. Eva Ciriaková

email

Presbyteri za filiálky

Ľubica, Vrbov, Žakovce, Tvarožná

Presbyter, kostolník Ľubica

člen Hospodárskeho výboru

Peter Jendrušák

Presbyter

Mária Bekešová

email

Presbyteri za filiálky

Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy

Presbyter

Mário Hozza

email

Presbyter, zborový kantor,

správca webovej stránky

Roman Uhlár

uhlar.romanpp@gmail.com

+421 903 315 969

Presbyteri za matkocirkev

Kežmarok

Presbyter,

člen Hospodárskeho výboru

Ing. arch. Miloslav Neumann

email

Presbyter

Ernest Chritz

email

Presbyter, kostolníčka Kežmarok

Božena Ferencová

email

Presbyter

Oskár Jaduš

email

Presbyter

Slávka Jančušková

email

Presbyter

MVDr. Luboš Juráška

email

Presbyter

Ing. Gabriela Križanová

email

Presbyter

Ing. Mikuláš Lipták

email

Presbyter

Justína Sutorová

email

Presbyter

Ing. Pavel Schütz

email