top of page

Pokyny k vyučovaniu náboženstva a konfirmačnej prípravy

Updated: Mar 24, 2022

08. – 21. novembra 2021


Konfirmačná príprava:

 • naštudovať otázky z učebnice „Verím a sľubujem“ č. 182 – 199.

 • naučiť sa naspamäť jednotlivé nedele a sviatky vo vianočnom kruhu, veľkonočnom kruhu a svätodušnom kruhu.

 • naučiť sa naspamäť 3. a 4. slohu piesne Hrad prepevný (ES 263). 1. a 2. slohu by sme už mali vedieť naspamäť.

Náboženská výchova:


1. a 2. ročník:

 • Učebnica: Chlebíček – strana 21 – Boh sa o nás stará / prečítať /, naučiť sa naspamäť text v modrom obláčiku (O nič nebuďte ustarostení,.......). Vypracovať cvičenie na strane 22.

 • Učebnica: Chlebíček – strana 23 – Hriech a Boží trest / prečítať /, naučiť sa naspamäť text v modrom obláčiku (Odmena za hriech je smrť,....)

3. a 4. ročník:


5. a 6. ročník:

 • pracovný zošit: vypracovať cvičenia na strane 4, 5, 6, 7

7. – 9. ročník:

 • Učebnica: Viera v živote kresťana – strana 26 – Trest smrti

 • pracovný zošit: vypracovať cvičenia na strane 5 a 6.

 • Učebnica: Viera v živote kresťana – strana 29 – Sex v živote kresťana

 • pracovný zošit: Vypracovať cvičenia na strane 7 a 8.

 • Pozri video: Desatero 07 - Nezcizoložíš 💔🛏️🚫 - YouTube112 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page